sloopwerken

Sloopwerken — snel, flexibel en verantwoord uitgevoerd.

Of het nu gaat om het slopen van een kasfundering, schuur, watersilo of bijvoorbeeld een woning: Berg heeft er ervaring mee en de middelen voor.

Onze kracht is dat we snel en flexibel kunnen werken. Met maximale inzet van vakkundige mensen en modern materieel, kost het slopen van uw project niet meer tijd dan strikt noodzakelijk is.

Uiteraard slopen wij conform de geldende wet- en regelgeving. Maar ook volgens de specifieke voorwaarden en eisen van u als opdrachtgever.

Verder draagt Berg logischerwijs zorg voor optimaal hergebruik en recycling van het vrijkomende materiaal.